A1. Varning för farlig kurva

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A1-2

Finns att hyra & köpa

A2. Varning för flera farliga kurvor

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A2-2

Finns att hyra & köpa

A3. Varning för nedförslutning

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A4. Varning för stigning

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A5. Varning för avsmalnade väg

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A5-2, A5-3

Finns att hyra & köpa

A6. Varning för bro

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.Finns att hyra & köpa

A7. Varning för kaj

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A8. Varning för ojämn väg

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Finns att hyra & köpa

A9. Varning för farthinder

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A9-2

Finns att hyra & köpa

A10. Varning för slirig väg

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A11. Varning för stenskott

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A12. Varning för stenras

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A12-2

Finns att hyra & köpa

A13. Varning för övergångsställe

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A14. Varning för gående

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A15. Varning för barn

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A16. Varning för cyklande och mopedförare

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A17. Varning för skidåkare

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A18. Varning för ridande

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A19. Varning för djur

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A19-2, A19-3, A19-4, A19-5, A19-6 & A19-7

Finns att hyra & köpa

A20. Varning för vägarbete

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A21. Slut på sträcka med vägarbete

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A22. Varning för flerfärgssignal

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A23. Varning för lågt flygande flygplan

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A23-2

Finns att hyra & köpa

A24. Varning för sidving

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A24-2

Finns att hyra & köpa

A25. Varning för mötande trafik

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A26. Varning för tunnel

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A27. Varning för svag vägkant eller hög körbanekant

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A28. Varning för vägkorsning

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A29. Varning för vägkorsning där trafikanter på anslutande väg har väjningsplikt eller stopplikt

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A29-2, A29-3, A29-4, A29-5, A29-6, A29-7, A29-8, A29-9, A29-10, A29-11, A29-12, A29-13, A29-14, A29-15, A29-16, A29-17, A29-18, A29-19, A29-20 & A29-21

Finns att hyra & köpa

A30. Varning för cirkulationsplats

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A31. Varning för långsamtgående fordon

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A32. Varning för fordon med förspänt dragdjur

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.

Alternativa symboler: A32-2 & A32-3

Finns att hyra & köpa

A33. Varning för terrängskotertrafik

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A34. Varning för kö

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A35. Varning för järnvägskorsning med bommar

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A36. Varning för järnvägskorsning utan bommar

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A37. Varning för korsning med spårväg utan bommar

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A38. Avstånd till plankorsning

Finns i plast och aluminium

Storlekar: normal

Alternativa symboler: A38-2 & A38-3

Finns att hyra & köpa

A39. Kryssmärke

Finns aluminium

Storlekar: normal

Alternativa symboler: A39-2, A39-3 & A39-4

Finns att hyra & köpa

A40. Varning för annan fara

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa

A41. Varning för olycka

Finns i plast och aluminium

Storlekar: mycket liten, liten, normal, stor & mycket stor.


Finns att hyra & köpa