För en säker trafikmiljö

Voene AB har som bolag funnits sedan 2012. Men det var 2018 som man valde att satsa på uthyrning, försäljning och service inom trafiksäkerhet vid arbetsplatser.

Voene´s vision är att bli en av dom ledande leverantörerna inom trafiksäkerhetsprodukter och trafiksäkerhetstjänster i stadsnära miljöer.

Det som utmärker Voene mot konkurrenterna är att vi på ett betryggande sätt finns för våra kunder när dom behöver oss, med rätt kunskap, med rätt kompetens till rätt pris.

Voene står för Väg och entr eprenad.

Verksamhetspolicy

Voene arbetar med försäljning, service och uthyrning av trafiksäkerhetsprodukter samt trafiksäkerhetstjänster 

Vår största miljöpåverkan är transporter  

Med vår kompetens och erfarenhet inom branschen strävar vi mot att vara en långsiktig och trygg partner 

Gällande lagstiftning, andra relevanta krav och normer är en nedersta gräns för oss och vi verkar för en positiv utveckling.  

Viktigt för oss är:  

  • att hålla vad vi lovar 
  • att kvalitets- och miljöarbetet är en naturlig del i vårt arbete  
  • att vi hela tiden strävar efter att skydda miljön genom att förebygga förorening och minska vår miljöpåverkan 
  • planering och effektivisering i samtliga processer 
  • Vi skall genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan av vår verksamhet och bidra till en bättre livsmiljö med människa, samhälle och natur i samspel