Voene -för dig inom väg!

Voene AB har som bolag funnits sedan 2012. Men det var 2018 som man valde att satsa på uthyrning, försäljning och service inom trafiksäkerhet vid arbetsplatser.

Voene´s vision är att bli en av dom ledande leverantörerna inom trafiksäkerhetsprodukter och trafiksäkerhetstjänster i stadsnära miljöer.

Det som utmärker Voene mot konkurrenterna är att vi på ett betryggande sätt finns för våra kunder när dom behöver oss, med rätt kunskap, med rätt kompetens till rätt pris.

Voene står för Väg och entr eprenad.

Verksamhetspolicy

Vi på Voene arbetar med uthyrning, service och försäljning inom trafiksäkerhet. Med vår kompetens och erfarenhet inom branschen strävar vi mot att vara en långsiktig och trygg partner. Gällande lagstiftning, andra relevanta krav och normer är en nedersta gräns för oss och vi verkar för en positiv utveckling

Viktigt för oss är:

Att hålla vad vi lovar

Att kvalitets- och miljöarbetet är en naturlig del i vårt arbete

Att vi hela tiden strävar efter att skydda miljön genom att förebygga förorening och minska vår miljöpåverkan

Planering och effektivisering i samtliga processer

Vi skall genom ständiga förbättringar minska miljöpåverkan av vår verksamhet och bidra till en bättre livsmiljö med människa, samhälle och natur i samspel