Citybarriär

Arbetsbredd: W6

Kapacitetslass: T2

Vikt: 417kg

Längd: 2,6m

Går att montera skalskydd på barriär

Finns att köpa & hyra

Proguard CB803

Arbetsbredd: W2/W4

Kapacitetslass: T2/T3

Vikt: 980kg

Längd: 2,9m

Går att montera skalskydd på barriär

Finns att köpa & hyra

Delta Bloc

Arbetsbredd: W2

Kapacitetslass: T3

Vikt: 1670kg/850kg

Längd: 6m/3m

Går att montera skalskydd på barriär

Finns hyra

GC-Räcke

Testad enligt SS7750-1

Klass 3

Vikt: 16,4kg

Längd: 2,66m

Höjd: 1,46m

Finns att köpa & hyra

G-Räcke

Testad enligt SS7750-1

Klass 1

Vikt: 20kg

Längd: 2,55m

Höjd: 1,1m

Finns att köpa & hyra